Sanoma Utbildning

  • Plats: C03:22

Beskrivning

Bokmässan 2020 blir annorlunda, men inte mindre intressant! Vi kommer att delta i Bokmässans bildningshubb som genomförs den 24–25 september, en stor digital konferens med fokus på skola, bibliotek och barnlitteratur som du utan kostnad kommer att kunna ta del av genom Bokmässan Play.
Programmet presenteras i sin helhet 25 augusti, men vi kan redan nu meddela att vi kommer att genomföra följande föreläsning:

Fredag 25/9 kl. 14.30-15.00 ”Elevernas vardag på nätet – din undervisning”
Att utgå ifrån elevernas medievardag är en framgångsfaktor när det gäller undervisning i källkritik, något Skolinspektionens granskning av 30 grundskolor delger. Författarna till boken ”Digital kompetens och källkritik i praktiken” visar hur du engagerar eleverna utifrån de frågeställningar som unga möter på nätet varje dag.
Planera dina lektionsupplägg med en twist som lyfter viktiga frågor i medielandskapet samtidigt som eleverna engageras och fördjupar sina ämneskunskaper. Medverkande: Lotta Bergseth, fotograf, Jenny Sköld, journalist. Programledare: Charlotta Granath, lärare.

Vi uppdaterar sidan om fler föreläsningar tillkommer!

Om Sanoma Utbildning
Hela vår verksamhet genomsyras av vår förankring i klassrummen eftersom förlaget till stor del, och våra läromedelsförfattare i synnerhet, består av lärare. Det har skapat ett arbetssätt där både pedagogik och innehåll i läromedlen är utvecklat och anpassat för att konkret underlätta både lärares och elevers vardag.
Vi utgår från det som vi redan vet fungerar i klassrummet och tar med det in i framtiden tillsammans med ny teknik. Eftersom den digitala inlärningen aldrig kan återskapa samspelet i det fysiska klassrummet förespråkar vi mixen av att jobba både analogt och digitalt, det vi kallar blended learning. Och oavsett format vill vi göra lärandet lustfyllt och enkelt samtidigt som vi ser till att alla våra läromedel ger läraren inspiration, vägledning och sparar värdefull tid.

Adressuppgifter
Sanoma Utbildning
Box 38013
100 64 Stockholm
SVERIGE
Följ utställaren på