Mediekompass/TU

  • Plats: C05:02

Beskrivning

Mediekompass är ett projekt inom TU – Medier i Sverige, i syfte att skapa verktyg för lärare och annan pedagogisk personal som vill använda nyhetsmedier i undervisningen. Med journalistikens uppgift att informera, granska och kommentera omvärlden, är nyhetsmedier en avgörande del för en fungerande demokrati. Mediekompass arbetar för att öka skolelevers kunskap och förståelse för nyhetsmedier, och skapar förutsättningar och möjligheter för dem att ta del av nyhetsbevakningen.

Adressuppgifter
Mediekompass/TU
Box 22500
104 22 STOCKHOLM
SVERIGE
telefon
+46 8 6924600

Monterprogram

torsdag

Vad får man skriva?

Plats: C05:02

Är ungdomars nyhetskonsumtion en klassfråga?

Plats: C05:02

Kamratpostens Tidningsskola

Plats: C05:02
fredag

Läser ungdomar nyheterna?

Plats: C05:02

SvD Junior – nyheter för barn

Plats: C05:02

Journalistik för och av barn

Plats: C05:02

Skriv själv: unga publicister

Plats: C05:02