Ahmadiyya Muslimska Samfundet

Monter C05:46
Monter C05:46

Info om utställaren

I vår monter kommer det finnas möjlighet att ställa vad för än frågor och funderingar ni har om islam och religion. Temat på montern är "Fråga en muslim".
Adressuppgifter
Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Tolvskillingsgatan 1
414 82 GÖTEBORG
SVERIGE
webbplats
http://www.ahmadiyya.se
epost
info@ahmadiyya.se
telefon
+46 31 7416489