Icons of Europe asbl

  • Monter: B07:64

Beskrivning

NY BOK: « KARL XII: KUNGAMORD »

Karl XII var en av Europas mest begåvade och visionära monarker, men smädas idag som en “krigarkung”. Inför 300-årsdagen av hans död avslöjar den nya boken, att Karl XII blev mördad och hans eftermäle grovt förfalskat.

Författaren Cecilia Nordenkull (f.d. vice president på J.P. Morgan) har de sista 16 åren ägnat sig åt historiska utredningar om stora personligheter i Europas historia. Under Bokmässan svarar Cecilia gärna på frågor om de fällande bevisen i mordet på Karl XII. Hon kan också förklara hur lögnerna om Karl XII:s eftermäle kom till Sverige, och hur förfalskade Swedenborgtexter spreds vidare under Strindbergsfejden och anammades av vissa kretsar fram till idag.

Boken är utgiven av Icons of Europe, Bryssel, invigt 2002 under beskydd av Europarådets generalsekreterare.

Adressuppgifter
Icons of Europe asbl
Rue Haute 32
B-1380 Lasne (Bryssel)
BELGIEN
telefon
+32 471 698 970
Följ utställaren på

Utställare i samma monter