Friska Arbetsplatser AB

  • Plats: F02:51

Beskrivning

Friska Arbetsplatser är med och skapar friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Vi arbetar med arbetsmiljö, främst med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi tar upp sådant som händer när människor möts, såsom arbetsglädje, kränkande särbehandling, bemötande och gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö. På Bokmässan presenterar vi våra böcker, föreläsningar och arbetsmiljöutbildningar.

Adressuppgifter
Friska Arbetsplatser AB
Högåsagatan 2
571 33 NÄSSJÖ
SVERIGE
telefon
+46 70 3922817