Bokmässans bildningspris 2021

Juryn för Bokmässans bildningspris 2021: Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, Tove Lindahl Greve, Majblomman, och Anette Novak, Statens medieråd.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin, Rasmus Brandin, Anna-Lena Ahlström.

Bokmässans bildningspris 2021 – årets vinnare presenteras den 23 september

Vinnaren kommer att presenteras under Bokmässan den 23 september och juryn består av representanter från Lärarnas Riksförbund, Majblomman och Statens medieråd.

Bokmässans bildningspris delas ut till en aktör som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, demokrati och tolerans. Arbetet ska präglas av relevanta frågor som rör något av årets tre teman på Bokmässan: demokrati, läsning eller nordisk litteratur.

– Bildning tar sitt uttryck i en vilja att förstå och vidga den värld man lever i och att växa som människa. Bildning är en förutsättning för vår demokrati och sätter lärande och undervisning i ett större sammanhang. Bildningspriset är i år extra intressant eftersom det är knutet till demokratitemat, och juryn består av viktiga bildningsfrämjande aktörer, säger juryordförande Elin Hellström.

Följande sju finalister har valts ut av juryn:

 • Akalla 4H-klubb på Akalla 4H-gård i Stockholm som bedriver läsfrämjande verksamhet.
 • Berättarministeriet som verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång.
 • Charlotte Eliasson, medielärare på Lerums gymnasium som med eleverna skapat bokserien Framtidens hjältar utifrån FN:s globala mål.
 • Karl-Magnus Johansson, arkivarie på Riksarkivet i Göteborg som på ett mångfacetterat sätt arbetar med offentliga arkiv.
 • Läsfrämjarinstitutet som bedriver läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras medföljande vuxna.
 • Parul Sharma, författare och människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor.
 • Vetenskap & Allmänhet, ideell förening med syfte att göra vetenskap tillgänglig för alla.

 

Juryn som utser vinnaren består av partner till årets demokrati-tema på Bokmässan:

 • Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
 • Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblomman
 • Anette Novak, direktör Statens medieråd
 • Elin Hellström, ansvarig för Tema Demokrati på Bokmässan och ordförande i juryn

 

Prisutdelning vid en ceremoni under Bokmässan
Priset delas ut vid en ceremoni under Bokmässan den 23 september och vinnaren tilldelas, förutom ett diplom, en skulptur som gestaltar bildningens förmåga att vidga och expandera idéer, tankar, tolerans och förståelse. Dessutom får vinnaren en signerad illustration av konstnären Carl Johan De Geer.
De Geer har skapat årets illustration för Bokmässan: ett levande alfabet som hyllar litteraturen och reflekterar bokens och berättelsens betydelse. Ytterligare en signerad originalillustration kommer att lottas ut bland dem som skickat in en nominering.
Läs mer om årets illustration för Bokmässan >>

Bakgrund
2017 utgjorde bildning huvudtema på Bokmässan och Bokmässans bildningsstipendium instiftades med utgångspunkt i litteraturens förmåga att låta oss dela en annan persons verklighet, samt i skolans och bibliotekens uppdrag att förmedla kunskap om världen och ge färdigheter att kritiskt tolka den. 2021 görs stipendiet om till Bokmässans bildningspris.

Tidigare års vinnare:

 • 2017 Lerums gymnasium
  Genom att introducera multinarrativ i historieundervisningen, en modell där olika perspektiv på historien presenteras sida vid sida, har Lerums gymnasium målmedvetet arbetat för att främja dialog, fördjupa elevernas förståelse av historien och utmana förutfattade meningar.
 • 2018 Stina Oscarson
  För sitt demokratiarbete genom författarskap och föreläsningsverksamhet. För hennes outsinliga vilja och mod att utmana etablerade och fastlagda politiska, kulturella, sociala och ekonomiska ordningar.
 • 2019 Matiss Silins
  För sitt arbete med Ordkanon – ett nätverk av professionella scenpoeter som sträcker sig över hela Sverige. Nätverket verkar i landets skolor för att hålla lektioner och workshops i poetry slam och spoken word. Syftet är att demokratisera ordet och ge varje människa rätten till sitt eget uttryck och sin egen berättelse.
 • 2020 delades inget pris ut på grund av pandemin.