Demokratin – en konsekvens av Medievetenhet

På årets Bokmässa är Västra Götalandsregionen en av parterna i satsningen Medievetenhet med fokus på medie- och informationskunnighet (MIK). Katti Hoflin, kulturchef i regionen reder ut varför det är dags att sätta frågan i strålkastarljuset:

– Alla invånare i vårt samhälle behöver få möjlighet att förstå hur nyhets- och informationsflöden fungerar. Det är en kunskap som utgör kärnan i det demokratiska samtalet. MIK är en viktig fråga såväl nationellt som regionalt. I den senaste trendrapporten identifierar Västra Götalandsregionen MIK-frågorna och det fragmentiserade medielandskapet som en av de tio viktigaste utmaningarna. Som offentlig organisation behöver VGR stärka invånarnas källtillit och källkritik, när mätningar visar att invånarnas förtroende för offentliga aktörer minskar (SOM-institutet). I den nya kulturplanen som börjar gälla 2020 får MIK-frågorna därför ännu större utrymme än tidigare. Årets värdskap för Unesco Global Media and Information Literacy Feature Conference samt vår närvaro på Bokmässan ger oss möjlighet att samverka kring frågan med andra aktörer på internationell, nationell, regional och kommunal nivå. Samtidigt får vi möjlighet att träffa både lärare och bibliotekarier som arbetar med MIK och invånare som är intresserade av att veta mer.

Vad händer i samhällen vars invånare inte utvecklar medie- och informationskunnighet?
– Tänk dig två parallella verkligheter. En vardag där allt som händer i samhället är tillrättalagt och skapat med ett bakomliggande syfte när det når dig. Där du som invånare inte kan eller får ta reda på vad som verkligen hänt och hur det egentligen gått till. Tänk dig också en vardag där den information om världen och ditt samhälle du tar del av är objektivt presenterad och empiriskt underbyggd. Där du kan lita på att det som hänt verkligen är det du får veta, sanningen. MIK handlar om vilken typ av samhälle vi vill ha, det slutna totalitära eller det öppna demokratiska. MIK är en ödesfråga för demokratins utveckling och därför oerhört viktig!

Hur kan vi stärka kompetensen och mediekunnigheten bland befolkningen?
– Att skapa ett öppet klimat där människor både kan och vill delta är något vi alla tillsammans behöver arbeta för. Som beslutsfattare handlar det om att skapa likvärdiga förutsättningar för kunskapsinhämtning, som privatperson handlar det exempelvis om att sätta sig in i hur internet fungerar och hur din data hanteras. Att utveckla kompetens handlar också om att ta personligt ansvar, att sätta sig själv i förarsätet och köra. Nyfikenhet är en god drivkraft för utveckling och att våga ställa frågor. Viljan att delta och engagera sig genom att förstå vad detta handlar om är avgörande. 

Digitaliseringens kraftfulla framfart påverkar samhällsutvecklingen. Medielandskapet är alltmer komplext att navigera i. Sociala medier gör oss alla till publicister och spridningen av information ökar.

———————–

Mötesplats Medievetenhet
Hur medieveten är du? Det förändrade medielandskapet och digitaliseringen sätter nya kompetenser på kartan, därför lyfter Bokmässan i år MIK som tema under namnet Medievetenhet. En mötesplats där du med alla sinnen upplever och utforskar Medie- och informationskunnighet. På årets Bokmässa blir du helt enkelt MIKsmart. Partners till Mötesplats Medievetenhet är Västra Götalandsregionen, Lärarförbundet, Svensk biblioteksförening, UR, Statens medieråd samt Kommittén för nationell satsning på Medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.
Hela programmet för Mötesplats Medievetenhet

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här