Tre frågor till Annica Andersson...

… ny redaktör med inriktning mot skola och bibliotek på Bokmässan.

Vem är du?

– Jag brinner för skola och bildning och är i grunden lärare och journalist. I samspel med läromedelsförlag, edtech-branschen, intresseorganisationer och fackförbund har jag det senaste arbetat som egenföretagare och bland annat drivit Horisonten och edtechforchange.se. Jag tror att skola är navet i vårt demokratiska samhälle, att lärande och bildning är en väg till ett starkare samhälle och en bättre värld. Jag bor med min familj i Göteborg, och ser verkligen fram emot att vara en del av Bokmässan.

Hur kommer det märkas att du har börjat på Bokmässan?

– Bokmässan är en fantastisk arena för bildning och kompetensutveckling. Jag skulle vilja stärka fokus på branschfrågor, jag tror det är viktigt att mötas kring viktiga frågor som medie- och informationskompetens, skolans utmaning i att möta och verka mot intolerans samt skolbibliotekens roll och bibliotekens framtid. Vi bjuder in till fortsatt fördjupad dialog och samskapande kring vår tids viktiga bildningsfrågor och inte minst kommer den fysiska ytan för skola och bibliotek få nytt uttryck, en satsning som vi startar redan inför 2018. Lärare och bibliotekarier är Bokmässans viktigaste besöksgrupper, vi ska ytterligare stärka relevansen för dessa målgrupper och skapa en hemvist för lärare och bibliotekarier på Bokmässan. Framförallt kommer vi lyfta den positiva kraft som finns där ute, för mig är det viktigt att inte fastna vid utmaningar.

Läser du något bra just nu?

– Just nu läser jag Särskilt begåvade barn av Linda Kreger Silverman, ett område vi inom skolan verkligen behöver utforska i ännu större utsträckning för att kunna möta alla elever. Jag är också mamma till särskilt begåvade barn och när ett personligt intresse för frågan om hur vi gör lärandet fortsatt intressant. Särskild begåvning tar sig dessutom väldigt olika uttryck vilket gör det väldigt viktigt att lyssna in individen. Jag läser även Liv 3.0 av Max Tegmark. Jag älskar samtalet om vilken framtid vi människor vill skapa. Diskussionen om AI lyfts till en nyanserad nivå där vi får möjlighet att tänka konsekvens och inte minst etiska aspekter av det kanske mest kraftfulla medel mänskligheten någonsin skapat.

Välkommen till Bokmässan Annica!
Läs mer om skola och bibliotek på Bokmässan.
Köp din biljett till 2018 års evenemang här >>

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här