Vad står Bokmässan för?Våra värderingar är öppenhet, fri åsiktsbildning, mångfald och respekt för alla människors lika värde. Dessa värderingar styr vårt arbete på många vis, särskilt i våra programsamarbeten och aktiviteter på Bokmässan.

Vi kommer inte stillatigande acceptera att krafter som står för intolerans och hat vinner mark. Vi kommer använda våra redskap och vår arena för att utbilda, sprida fakta och skapa opinion för att motverka rasism och främlingsfientlighet.

Hur ser Bokmässan på mänskliga rättigheter?
Bokmässan har alltid stått upp för alla människors lika värde. Det kommer vi att göra också i framtiden. Vi tror på att med demokratins medel – kommunikation, utbildning och opinionsbildning – verka för tolerans och öppenhet. Vi kommer göra det ensamma och tillsammans med aktörer på Bokmässan.

 Vad menar ni med fri åsiktsbildning?
Vi försvarar den demokratiska principen att inte utestänga någon enbart på grund av vilka åsikter de har. Det är en princip som ibland har ett pris men gränsen för utställare går ytterst vid svensk lag – vi accepterar inte brott på mässan.

Vi accepterar inte heller utställare om vi bedömer att det finns en risk för brott på mässan. Vi ser extra allvarligt på vålds- och hatbrott (exempelvis hets mot folkgrupp).

Var går gränsen för vilka som får ställa ut på mässan?
Vi utgår från relevans, mångfald och fri åsiktsbildning. Det är alltid Bokmässan som gör en samlad bedömning och fattar beslut om bästa möjliga sammansättning av utställare på en begränsad mässyta. En enskild utställare kan inte åberopa våra principer och med stöd av dem kräva plats på mässgolvet.

Kommer Nya tider att få ställa ut på Bokmässan?
Nya Tider har inte ansökt om plats på nästa års mässa, så frågan är än så länge hypotetisk. De befinner sig i gränslandet för vad vi tillåter. Men bokmässan är en arena för fri åsiktsbildning, så om det vore bokmässa idag skulle Nya Tider få ställa ut. Den bedömningen har vi gjort med stöd av utomstående experter. Viktigt är att den bedömningen kan ändras om nya fakta kommer fram.

Betyder det att det är fritt fram för högerextrema utställare på Bokmässan nu?
Det betyder att vi inte av princip utestänger utställare på grund av dess åsikter. Men vi kommer fortfarande göra en bedömning från fall till fall. Vi accepterar till exempel inte utställare med ett våldskapital.

Vad säger ni till dem som är oroliga över extrema gruppers närvaro på mässan?
Vi har gått igenom alla säkerhetsrapporter från årets mässa. Det förekom incidenter, men inte fler än tidigare år. Vi tar alla händelser på stort allvar och inför nästa år tillför vi mer resurser till vår säkerhetsorganisation och skärper rutinerna för att kontrollera utställare. Vi kommer också att uppmana alla besökare och andra utställare att höra av sig till oss om de ser något på plats. Vi är beredda att agera direkt på mässan och kan stänga av och avvisa utställare eller besökare. Vi har också ett omfattande samarbete med Svenska mässans säkerhetsavdelning, polisen och Säpo, som vi är trygga med.

Hur har det som hänt påverkat Bokmässan?
Vi har:

  • infört nya rutiner och kommer att kontrollera potentiella utställare mer noggrant innan vi godkänner en bokning.
  • ändrat våra avtalsvillkor, så att vi kan säga upp avtal om en utställare agerar på ett sätt som skadar bokmässan.
  • stärkt vårt internationella samarbete för att hitta gemensamma värderingar med världens bokmässor.
  • tydliggjort vad vi står för.
  • knutit till oss experter som kan hjälpa oss inför svåra beslut framöver.
  • tillfört mer resurser till säkerhetsorganisationen

 

Läs mer om Bokmässans principer

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här